Denne bloggen er laget av Øistein Gjøvik for Per Bjørn Foros. Her finner du mange av tekstene, kronikkene, debattinnleggene osv, som Foros har skrevet. Noen er av eldre dato og det er derfor ikke så lett å finne ut hvor de er publiserte. Skulle noe være på tvers av kopirettighetslover, er det fint om man sier fra.