You are currently browsing the tag archive for the ‘blog’ tag.

Siden Harald Morten var den første til å kommentere utspill og innspill i denne bloggen er det rett og rimelig at han får litt gratis reklame her også.

Iversen-skriverier kan du finne på adressen: http://my.opera.com/Haraldmi/blog/

Blog Stats

  • 2 169 hits