Dette innlegget kan du lese på Universitetsavisas sider.